Ring oss for rådgiving! Mandag-Fredag 09-16. Telefon: 69 10 91 10

Velkommen til Strømløs.no!

Reklamasjon - Forbrukerkjøpsloven av 21. juni Nr. 34 2002

Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope reklamasjon. Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok tingen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.
Melding om feil og mangler på et produkt må overbringes oss skriftlig, primært ved å sende oss en epost til support@stromlos.no

Bekreftelse (RMA nummer) på mottak av reklamasjonshenvendelsen vil sendes til den e-postadressen som er registrert på deg. Det vil også bli gitt informasjon om spesielle vilkår/håndtering av retursendingen, og om sendingen skal direkte til produsent eller samarbeidspartner.

Dersom det ikke foreligger en mangel, vil selger kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av tingen. Denne betalingen vil normalt være i størrelsesorden 500-1500 kr.

Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med selger, betaler ikke selger disse utgiftene.

 

BESTILL FØR TORSDAG KL 12:00

FÅ VARENE NESTE UKE
 

KUNDESENTER: 69 10 91 10

MANDAG-FREDAG 08:00-16:00
 

SJEKK VÅRE LAVE PRISER!

VI KJØPER RETT FRA PRODUSENT
 

FÅ SPESIALTILBUD

MED DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV