Polykrystallinske solceller

Dette er den mest kjente solcellepanel teknologien, som også blir produsert med betegnelsen multikrystallinske paneler. De er vanligvis mørk blå av farge. Fremstillingsmetoden er rimeligere og enklere enn andre type solcellepanel. De fleste solcelleanlegg, både privat og næring bruker disse panelene. Effektgrad for poly-paneler ligger normalt et sted mellom 13-20%

Monokrystallinske solceller

Mono-krystallinske solcellepaneler er en paneltype som normalt er dyrere, men har høyest virkningsgrad av de kommersielle solcellepanelene. I tillegg er mono-krystallinske solcellepanel noe mer arealeffektive. De nevnte positive effektene er ofte marginale, spesielt i forhold til størrelsene til hytte- eller hjemmeanlegg og vektlegges derfor ikke i stor grad. Solcellepanelene har en jevn farge og benyttes derfor ofte i installasjoner hvor det estetiske teller. Effektgrad for mono-paneler ligger normalt mellom 15-23%

Tynn-film solceller

Tynn-film paneler kommer i flere forskjellige produksjonsprosesser, den mest kjente av disse er kalt amorf. Dette er spesielle paneler som ofte er veldig tynne, fra ren film opp til millimeter tykke semi-fleksible panel. Det resulterer i pene paneler med bruksområder man ikke tidligere har sett for tradisjonelle solcellepanel. Panelene tåler skyggeforhold og høye temperaturer godt, men er mindre arealeffektive enn øvrige paneltyper. Pris vil variere etter type prosjekt, for stor skala kan de være billige, mens spesialtilpassede semi-fleksible paneler kan dra prisen opp. Effektgrad for tynn-film ligger kun rundt 9-10% men det er forventet høyere effektgrad for denne paneltypen i tiden fremover.

Hva bør jeg velge?

Uavhengig av type teknologi så kan du som sluttkunde alltid sammenligne paneler av samme effekt. Et panel på 250W yter som hovedregel alltid like mye uavhengig om det er et polykrystallisk-/monokrystallinsk-/tynnfilm-solcellepanel. Du bør vektlegge pris, farge, garaniter evt. andre forhold når du sammenligner samme effektklasse.

 

Posted in Produktguider By

Store Admin